Links

Genealogie links

Voor al wie interesse heeft in genealogie is het goed om weten wat anderen zoal doen die familiekunde beoefenen. Daarom deze pagina met internet links, met telkens een korte beschrijving erbij.

Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde (SVVF)
Het SVVF werd met eigen statuten in 1999 opgericht door de vzw “Vlaamse Vereniging voor Familiekunde” (VVF) en de vzw “Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek” (VCGH).

Het Rijksarchief van België. Het Rijksarchief is een federale wetenschappelijke instelling belast met de zorg voor en het beheer van het Belgisch archivalisch erfgoed. Ze heeft een aantal provinciale afdelingen. De belangrijkste voor onze familie is het Profinciaal Rijksarchief Oost-Vlaanderen in Beveren. Hier kan je informatie vinden over wat je in de rijksarchieven kunt gaan opzoeken, wat de modaliteiten zijn en wanneer ze toegankelijk zijn.

Genealogie op het internet kan heel leuk zijn; zo is er dit jaar een hele nieuwe vorm van het opbouwen van een stamboom opgezet: "Geni - Everyone's Related". Bedoeling is om je eigen stamboomgegevens in te voeren, familieleden worden dan uitgenodigd om verder aan te vullen, en zo verder. Het is een experiment waard! Wie begint ermee? Hier volgt de uitleg van de website: