Heraldiek

Familieschild en familielogo

Eerst willen we een misvatting uit de weg ruimen. Zoals het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek uitlegt, is een 'wapenschild' geen teken van adeldom maar een symbool dat een familie verenigt. Iedere persoon of familie kan een wapenschild dragen.

Een wapenschild gebruiken mag onder volgende voorwaarden:

1. Oud wapenschild

In onze opzoekingen naar een mogelijks bestaand oud wapenschild van de familie hebben we in Frankrijk enkele verwijzingen naar wapenschilden gevonden.

De belangrijkste hiervan is een beschrijving van een wapenschild in het gerenommeerde werk van Rietsap, 1848:

Chalmette Écartelé: aux 1 et 4, d'argent, à une croix de Lorraine de sable; aux 2 et 3, de gueules, à une tour d'argent, maçonnée de sable.

>Uitgetekend ziet dit wapen er uit zoals hiernaast is afgebeeld: in vier delen verdeeld;

Wie dit wapen heeft gedragen is momenteel nog niet duidelijk en daarom is het niet meer dan een intressante ontdekking.

Zolang we niet weten wie het wapen heeft gedragen kan uiteraard ook geen rechtstreekse afstamming worden opgezocht of bewezen. Onze familietak mag dus op dit ogenblik dit wapen niet gebruiken.

>Verder hebben we ook nog referenties van wapenvermeldingen gevonden in het standaardwerk over Heraldiek: "Armorial Général de France" van D'Hozier, maar dit moet nog verder worden uitgezocht.

2. Nieuw wapenschild

Omdat de drager van het oude Chalmette wapenschild nog onbekend is, en dus ook zijn afstamming, mogen de afstammelingen van Durand Chalmet dat oude wapenschild niet gebruiken. Daarom werd in 2005 een nieuw wapenschild ontworpen en neergelegd voor registratie voor alle naamdragers van de naam Chalmet, afstammelingen van Durand Chalmet en Jacoba Van Hecke. Het wapen werd in februari 2006 goedgekeurd en zal in de lente van 2006 definitief beschikbaar worden gesteld.  Het wordt hieronder getoond:

De geregistreerde beschrijving van het wapen is als volgt:

Wapenschild “CHALMET”

Nieuw wapen aangevraagd door Luc Chalmet, geboren te Zelzate op 11 januari 1949 en door het Heraldisch College goedgekeurd op 24 februari 2006 onder het nummer 332.
Dit wapen mag gevoerd worden door de naamdragende afstammelingen van het echtpaar Durand  Chalmet (° Fournols Rézentières, Frankrijk, 2.7.1766) en  Maria Jacoba Van Hecke (° Sint-Kruis-Winkel, 14.3.1775).

Beschrijving: gedeeld van lazuur en goud, een gelijkbenige winkelhaak met een been de deellijn rakend  en met aanstotende hoekpunten in het hart, van het een op het ander, links boven een gonfalon van keel beladen met een rietstengel van goud.

Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel. Wrong en dekkleden: lazuur, gevoerd van zilver.
Helmteken: een gonfalon van het schild.

Wapenspreuk: E FRUCTU ARBOR COGNOSCITUR

Motivatie:
de kleuren: lazuur als symbool van de gedrevenheid en de volharding, goud voor de rijkdom van geest; de verdeling en de combinatie ervan zijn deze van het wapen van St.- Flour, bakermat van de familie; keel: kleur van het vaandel in het wapen van Auvergne en van de zoom in het wapen van St.-Flour;

de figuren: de winkelhaak in halve kruisvorm geplaatst verwijst naar de bakermat van de familie in onze streken (St.-Kruis-Winkel); het vaandel herinnert aan de afkomst van de familie uit Auvergne (figuur in het wapen van Auvergne); het riet is een sprekende verwijzing naar de naam Chalmet (vgl. F. DEBRABANDERE, 217, verkleinwoord van oudfrans chalme < Latijn calamus: riet);

De wapenspreuk E FRUCTU ARBOR COGNOSCITUR wordt vertaald als ‘de boom herken je aan zijn vruchten’ of 'aan de vruchten herken je de boom', verwijzend naar de eigenheid van karakter en de hechtheid van de familieband.

3. Familielogo

Bij de organisatie van het eerste Chalmetfeest werd nagedacht hoe aan iedereen op een aanschouwelijke manier zijn of haar afstamming kon worden getoond.

De creatieve krachten van de familie bundelden zich in een ontwerp van een 'Chalmetboom' door Nora Chalmet dat sindsdien als logo van de Chalmetreünies wordt gebruikt.

Zelfs na 35 jaar heeft het niets aan kracht verloren. Velen van ons hebben wel een T-shirt, borduurwerk of ander voorwerp waarop de Chalmetboom staat afgebeeld.

Iedere naamdrager van de familie of wie zich daarmee verbonden voelt mag dit logo gebruiken naar believen, mits de ontwerper ervan niet te vergeten en alsdusdanig altijd te erkennen.