aug 1, 2011

 

Over: “Het Stamboomboek”

Familiekroniek en Stamboomboek van de familie Chalmet
door Luc Chalmet
Uitgave 19 april 1997Belsele 2 augustus 2011,

19 april 1997 was een hoogdag voor de familie Chalmet. Op die datum werd de vierde Chalmet reünie georganiseerd en tijdens dat feest werd het Stamboomboek van de familie Chalmet voorgesteld.

Er werden 100 exemplaren gedrukt en die werden allemaal verkocht.

Sedert die datum wordt regelmatig gevraagd of het boek nog kan gekocht worden en ook of er nog ooit een tweede herziene, aangepaste of nieuwe versie komt.

Vandaag kan ik met redelijke zekerheid melden dat er nog wel een tweede boek zal komen, met onder andere nieuwe bijkomende informatie over onze stamboom. We hebben immers heel wat bijkomende onderzoekingen kunnen doen naar onze voorouders in Frankrijk.  Wanneer dat boek komt is momenteel ook voor mij nog niet duidelijk want zo’n publicatie vraagt heel veel werk, en de tijd ervoor is nog niet beschikbaar gekomen, maar eens komt de dag, dat is zeker, dat er een tweede, geheel herwerkte versie, zal klaar zijn. We houden jullie op de hoogte.

Ondertussen moet iedereen het nog doen met het boek van 1997. Mochten er mensen zijn die het 1997 boek nog willen aanschaffen dan kunnen we bijkomende exemplaren laten maken en ter beschikking stellen. De prijs voor het boek is vastgesteld op 15 Euro per boek. Een bestelling kan via het contactformulier.

Hou er wel rekening mee dat het boek met gegevens werkt zoals die in 1997 gekend waren. Er is uiteraard ondertussen veel veranderd en een aantal verklaringen in het boek zijn ondertussen achterhaald. Pas in het volgende boek zal dit rechtgezet worden. Er zitten ook een aantal fouten in de teksten en we vragen onze verontschuldigingen voor die zetduivels. Alle fouten mogen ons natuurlijk - ook vandaag nog - altijd gemeld worden.

Uiteraard is heel wat informatie ook al on-line beschikbaar op deze eigenste website rubriek: genealogie.